SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thủy điện Lai Châu đổ 500.000m3 khối bê tông đầm lăn (05/09/2013)

Thủy điện Lai Châu đã hoàn thành 500.000m3 khối bê tông đầm lăn, trên tổng số 1 triệu m3 trong năm nay.

Ngày 3/9, trên công trường Thủy điện Lai Châu, các đơn vị thi công đã hoàn thành đổ khối bê tông đầm lăn C3L và L1A đập chính, đạt cao trình 219,3m.


Dây chuyền băng tải bê tông đầm lăn do xí nghiệp Sông Đà 5.08 thi công

Tính đến thời điểm này, trên công trường Thủy điện Lai Châu đã hoàn thành 500.000m3 khối bê tông đầm lăn, trên tổng số 1 triệu m3 trong năm nay.

Thi công trong điều kiện mưa nhiều, song các đơn vị thi công đã tập trung toàn bộ nhân lực, máy móc thiết bị triển khai thi công; thường xuyên lập ra các biện pháp đáp ứng yêu cầu, mục tiêu, thiết kế của công trình.


 Công nhân Công ty Sông Đà 9.08 thi công bê tông đầm lăn

Ông Trần Ngọc Quân, Phó Ban thi công chi nhánh Sông Đà 9.08 cho biết: “Toàn bộ dây chuyền từ trạm trộn của Sông Đà 5.08 ra ngoài đập đều theo tất cả các thông số kỹ thuật về độ lạnh và độ nung nền chặt. Bê tông ra đến đâu, chúng tôi san theo đúng cao độ từng lớp và có kỹ thuật hướng dẫn, sau đó là đầm theo thông số chỉ tiêu”./.