SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thủy điện Thác Bà vượt 70% kế hoạch lợi nhuận năm (23/10/2013)

Biên lãi gộp tăng đáng kể từ 58% trong kỳ 9 tháng năm 2012 lên 64% cho kỳ 9 tháng năm 2013.


Thủy điện Thác Bà (TBC) có thêm 59 tỷ đồng tiền lãi trong quý 3 năm 2013, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Tuy giảm nhưng kết quả đạt được của quý 3 đã giúp doanh nghiệp thủy điện này có lãi hơn 126 tỷ đồng 9 tháng, tăng 29% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch lợi nhuận được ĐHCĐ giao phó với tỷ lệ hơn 70%.

Tăng trưởng lợi nhuận 9 tháng của TBC đến từ 2 hạng mục chính:

Thứ nhất, doanh thu thuần tăng 21% lên 227 tỷ đồng

Thứ hai, biên lãi gộp tăng đáng kể từ 58% trong kỳ 9 tháng năm 2012 lên 64% cho kỳ 9 tháng năm 2013.

Kết quả kinh doanh 9 tháng 2013

Chỉ tiêu 9T/2013 9T/2012    Q3/2013 Q3/2012  

Doanh thu thuần 227.08 188.01 21% 95.42 90.61 5%

Lãi gộp 144.48 108.93 33% 67.99 62.96 8%

Biên lãi gộp 64% 58%    71% 69%  

Lợi nhuận sau thuế 126.3 97.7 29% 58.7 59.06 -1%