SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Tóm tắt thành tích của Tổng Công ty sau từng năm hoạt động (15/03/2010)

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt nam và sự cố gắng quyết tâm của toàn thể CBCNV, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt nam đã thu được một số kết quả tổng quan như sau:

- Đóng góp và giải quyết phần nào sự thiếu điện mùa khô của Hệ thống lưới điện Quốc Gia với tổng sản lượng điện:

+ Năm 2007: 695,57 triệu Kwh, Tổng Công ty mới chỉ có Nhà máy điện Cà Mau 1 vừa vận hành phát điện thương mại xen kẽ thử nghiệm.

+ Năm 2008, với sự vận hành phát điện thương mại xen kẽ thử nghiệm của 3 Nhà máy điện: Nhà máy điện Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1, Tổng sản lượng điện đạt 3618 triệu Kwh, đạt 520% so với năm 2007.

+ Đến năm 2009, tổng sản lượng điện sản xuất của ba nhà máy sẽ là: 8,25 Tỷ Kwh.

- Tổng Doanh thu từ sản xuất điện của Tổng Công ty tăng mạnh theo từng năm phát triển:

+ Tổng doanh thu năm 2007: 679,8 tỷ đồng.

+ Tổng doanh thu năm 2008: 3.635 tỷ đồng.

+ Tổng doanh thu năm 2009: 8.999 tỷ đồng.

- Tổng công ty luôn luôn đảm bảo giám sát và vận hành an toàn, hiệu quả, không để xảy ra sự cố các Nhà máy điện: Cà Mau1&2, Nhơn Trạch 1.

- Tạo được uy tín và triển khai có hiệu quả các dự án thủy điện, nhiệt điện, dự án mang tầm cỡ Quốc gia. Hiện nay, Tổng Công ty đang triển khai đầu tư xây dựng hơn 11 dự án nhà máy điện, trong đó có các dự án trọng điểm như: dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 (1200Mw), dự án Nhơn Trạch 2 (750Mw), đặc biệt là dự án Thủy điện LuangPraBang (1100Mw) - là dự án mang quy mô lớn, có ý nghĩa chính trị và kinh tế quan trọng trong thỏa thuận hợp tác giữa Lãnh đạo Đảng và Chính phủ hai nước Việt Nam – Lào.

- Nghiên cứu cơ hội hợp tác với đối tác nước ngoài là Công ty Impsa (Achentina) để triển khai chuẩn bị đầu tư dự án phong điện Bình Thuận (1000Mw) và Nhà máy sản xuất thiết bị điện (tuốc bin phong điện, thủy điện...).

- Bước đầu tạo được thương hiệu PV POWER với các đối tác trong và ngoài nước góp phần giải quyết tình trạng thiếu điện mùa khô của Hệ thống lưới điện Quốc Gia.