SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

TSKH Phùng Đình Thực được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN (19/09/2011)

Ngày 16/9/2011, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 1616/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Phùng Đình Thực, Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

TSKH Phùng Đình Thực, tân Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Cùng ngày, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam đã có Công văn số 6472/VPCP-TCCP thông báo ý kiến của Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc đồng ý phê chuẩn để Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam bổ nhiệm ông Đỗ Văn Hậu, Thành viên Hội đồng Thành viên, Phó tổng giám đốc giữ chức Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Ngày 19/9/2011, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Phùng Đình Thực đã ký Quyết định số 2668/QĐ-HĐTV bổ nhiệm ông Đỗ Văn Hậu, Thành viên HĐTV, Phó tổng giám đốc Thường trực, giữ chức Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Tiến sỹ địa chất Đỗ Văn Hậu, tân Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Tiến sĩ khoa học Phùng Đình Thực:

- 1977- 1983: Công tác tại Công ty Dầu khí I – Thái Bình với các chức vụ: Kỹ sư, Kíp trưởng sản xuất, Đốc công khai thác khí, Phó quản đốc phụ trách kỹ thuật.

- 1983-1987: Phó trưởng phòng kỹ thuật khai thác dầu khí XNLD Vietsovpetro (VSP).

- 1987-1996: Công tác tại XN Khai thác dầu khí VSP với các chức vụ Phó giám đốc (1987-1992), Giám đốc (1993-1996), Phó bí thư, Bí thư Đảng ủy XN.

- 1997-2001: Chánh kỹ sư (Phó tổng giám đốc kỹ thuật khai thác) Vietsovpetro, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Vietsovpetro.

- 2001-2006: Giám đốc Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí, Bí thư Đảng ủy Khối Dầu khí tại TP HCM (6/2005 – 6/2006).

- 2006-2009: Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (từ 2008).

- 2009-2011: Ủy viên Hội đồng Quản trị nay là Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Phó bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương (từ 11/2010).

- Chủ tịch Hội đồng Thành viên từ ngày 16/9/2011.

Tiến sĩ địa chất Đỗ Văn Hậu:

- 1977-1980: Kỹ sư địa vật lý; Đội phó đội Địa chấn 4 Đoàn Địa vật lý, Tổng cục Dầu khí.

- 1980-1989: Đội trưởng, Đoàn trưởng, Phó giám đốc Công ty Địa vật lý

- 1989-1993: Trưởng phòng Kỹ thuật Petrovietnam I, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam.

- 1993-1998: Phó giám đốc Công ty Giám sát các hợp đồng chia sản phẩm

- 1998-2001: Phó giám đốc, Bí thư Đảng ủy Công ty Đầu tư phát triển dầu khí (PIDC).

- 2001-2006: Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Công ty PIDC.

- 2006-2008: Phó tổng giám đốc Tổng Công ty/Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

- 2008-2011: Phó tổng giám đốc thường trực Tập đoàn, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

- Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam từ ngày 19/9/2011.

(Theo PVN)