Thứ sáu, 29/07/2022 | 13:05

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2022

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022. Chi tiết xin xem tại file đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất  Báo cáo tài chính riêng Giải trình một số chỉ tiêu tại Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022 Trân trọng!
;

Bài liên quan