Thứ ba, 02/02/2021 | 15:03

ĐĂNG KÝ KINH DOANH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP (THAY ĐỔI LẦN THỨ 15)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) trân trọng thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

ĐĂNG KÝ KINH DOANH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP (THAY ĐỔI LẦN THỨ 15)

ĐĂNG KÝ KINH DOANH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP (THAY ĐỔI LẦN THỨ 15)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) trân trọng thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Chi tiết xem tại file đính kèm: Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp 

;

Bài liên quan