Thứ hai, 14/07/2014 | 10:00

Điện gió Việt Nam: Hàng loạt nhà đầu tư bỏ chạy

Trong số 48 dự án điện gió đã đăng ký triển khai, đến nay mới chỉ có 3 dự án đi vào hoạt động, còn lại hầu hết đang “bất động” hoặc nhà đầu tư bỏ cuộc.

Điện gió Việt Nam: Hàng loạt nhà đầu tư bỏ chạy

Điện gió Việt Nam: Hàng loạt nhà đầu tư bỏ chạy

;
Từ khóa: Mặc định

Bài liên quan