Thứ ba, 23/03/2021 | 09:07

KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU PVM

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu PVM

KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU PVM

KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU PVM

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đã bán 19.931.430 cổ phần PVM, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 0% và không còn là cổ đông lớn của PVM.

Chi tiết xem tại file đính kèm: Thông báo số 591/TB-ĐLDK ngày 23/3/2021
;

Bài liên quan