Thứ sáu, 28/05/2021 | 10:17

PV POWER CÔNG BỐ BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) trân trọng thông báo Bản cung cấp thông tin của thành viên độc lập Hội đồng quản trị

PV POWER CÔNG BỐ BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PV POWER CÔNG BỐ BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) trân trọng thông báo Bản cung cấp thông tin của thành viên độc lập Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Chi tiết xin xem tại file đính kèm: Bản cung cấp thông tin của Ông Vũ Chí Cường Danh sách người nội bộ và những người có liên quan Trân trọng!
;

Bài liên quan