Thứ năm, 21/10/2021 | 16:37

PV POWER CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đã ban hành Quyết định số 1018/QĐ-ĐLDK về việc Giao nhiệm vụ thực hiện công tác Kiểm toán nội bộ của PV Power

PV POWER CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN NỘI BỘ

PV POWER CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Ngày 21/10/2021, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đã ban hành Quyết định số 1018/QĐ-ĐLDK về việc Giao nhiệm vụ thực hiện công tác Kiểm toán nội bộ của PV Power. Chi tiết xin xem tại file đính kèm: Trân trọng!
;

Bài liên quan