Thứ ba, 10/08/2021 | 09:49

PV POWER CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021, 2022, 2023

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đã ký Hợp đồng về việc cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, 2022, 2023 của PV Power với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

PV POWER CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021, 2022, 2023

PV POWER CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021, 2022, 2023

Ngày 10/8/2021, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đã ký Hợp đồng số 0110/VN1A-HN-HĐ về việc cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, 2022, 2023 của PV Power với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Chi tiết vui lòng xem tại: Thông báo số 1621/TB-ĐLDK ngày 10/8/2021 Trân trọng!
;

Bài liên quan