Thứ năm, 16/12/2021 | 06:00

PV POWER CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP công bố thông tin về việc Thay đổi người có liên quan của Người nội bộ.

PV POWER CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

PV POWER CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP công bố thông tin về việc Thay đổi người có liên quan của Người nội bộ. Chi tiết xin xem tại file đính kèm: Thông báo số 2322/TB-ĐLDK ngày 16/12/2021 Trân trọng!
;

Bài liên quan