Thứ ba, 04/01/2022 | 16:17

PV POWER CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

PV POWER CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

PV POWER CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP công bố thông tin về việc Thay đổi người có liên quan của Người nội bộ. Chi tiết xin xem tại file đính kèm: Thông báo số 04/TB-ĐLDK ngày 04/01/2022 Trân trọng!
;

Bài liên quan