Thứ tư, 13/10/2021 | 13:22

PV POWER CÔNG BỐ TÓM TẮT SỔ CỔ ĐÔNG TẠI NGÀY 01/10/2021 ĐỂ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Tóm tắt sổ cổ đông tại ngày 01/10/2021 để thực hiện chi trả cổ tức năm 2020.

PV POWER CÔNG BỐ TÓM TẮT SỔ CỔ ĐÔNG TẠI NGÀY 01/10/2021 ĐỂ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020

PV POWER CÔNG BỐ TÓM TẮT SỔ CỔ ĐÔNG TẠI NGÀY 01/10/2021 ĐỂ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Tóm tắt sổ cổ đông tại ngày 01/10/2021 để thực hiện chi trả cổ tức năm 2020. Chi tiết xin xem tại file đính kèm: Thông báo số 1965/TB-ĐLDK ngày 12/10/2021 Trân trọng!
;

Bài liên quan