Thứ sáu, 31/12/2021 | 13:53

PV POWER GIẢI TRÌNH THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN SỰ CỐ TẠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG 1

PV POWER GIẢI TRÌNH THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN SỰ CỐ TẠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG 1

PV POWER GIẢI TRÌNH THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN SỰ CỐ TẠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG 1

Ngày 30/12/2021, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) mã chứng khoán POW nhận được Công văn số 1780/SGDHCM-NY ngày 29/12/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc yêu cầu giải trình thông tin. Theo đó, PV Power xin báo cáo các nội dung liên quan đến sự cố tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1. Chi tiết xin xem tại file đính kèm: Văn bản số 2409/ĐLDK-KTKH ngày 31/12/2021. Trân trọng!
;

Bài liên quan