Thứ hai, 11/10/2021 | 13:56

PV POWER THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2020

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020

PV POWER THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2020

PV POWER THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2020

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020. Chi tiết xin xem tại file đính kèm: Thông báo số 1955/TB-ĐLDK ngày 11/10/2021 Trân trọng!
;

Bài liên quan