Thứ sáu, 28/05/2021 | 10:14

PV POWER THÔNG BÁO THAY ĐỔI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo về thay đổi có liên quan của người nội bộ

PV POWER THÔNG BÁO THAY ĐỔI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

PV POWER THÔNG BÁO THAY ĐỔI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo về thay đổi có liên quan của người nội bộ. Chi tiết xin xem tại file đính kèm: Thông báo số:1106/TB-ĐLDK ngày 28/5/2021 Trân trọng!
;

Bài liên quan