Thứ hai, 04/10/2021 | 14:15

PV POWER THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo về việc Thay đổi người có liên quan của người nội bộ.

PV POWER THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

PV POWER THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo về việc Thay đổi người có liên quan của người nội bộ. Chi tiết xin xem tại file đính kèm: Thông báo số:1907/TB-ĐLDK ngày 04/10/2021 Trân trọng!
;

Bài liên quan