Thứ hai, 13/09/2021 | 17:21

PV POWER THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020

Ngày 13/9/2021, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP ban hành Nghị quyết số 91/NQ-ĐLDK về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020.

PV POWER THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020

PV POWER THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020

Ngày 13/9/2021, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP ban hành Nghị quyết số 91/NQ-ĐLDK về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020. Thông tin chi tiết xin xem tại file đính kèm: Nghị quyết số 91/NQ-ĐLDK ngày 13/9/2021 Trân trọng!
;

Bài liên quan