Thứ tư, 09/03/2022 | 16:07

PV POWER THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA PV POWER TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VIỆT LÀO (VLP)

PV POWER THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA PV POWER TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VIỆT LÀO (VLP)

PV POWER THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA PV POWER TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VIỆT LÀO (VLP)

Ngày 09/03/2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đã ban hành Nghị quyết số 15/NQ-ĐLDK về việc Thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần của PV Power tại Công ty cổ phần Điện Việt Lào (VLP), cụ thể:
  • Tên cổ phần: Công ty cổ phần Điện Việt Lào (VLP)
  • Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
  • Mênh giá cổ phần: 10.000đ/ cổ phần
  • Số lượng cổ phần PV Power sở hữu: 30.805.200 CP (chiếm 8,64% số lượng cổ phần đang lưu hành của VLP). Trong đó: Số lượng cổ phần được phép tự do chuyển nhượng: 30.805.200 CP
  • Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 30.805.200 CP, chiếm 100% số cổ phần đang sở hữu.
Chi tiết xin xem tại file đính kèm: Thông báo số 301/TB-ĐLDK ngày 09/03/2022 Trân trọng!
;

Bài liên quan