Thứ sáu, 26/11/2021 | 15:00

PVPOWER CÔNG BỐ ĐƠN XIN MIỄN NHIỆM TƯ CÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA ÔNG PHẠM XUÂN TRƯỜNG

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) công bố Đơn xin miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Xuân Trường

PVPOWER CÔNG BỐ ĐƠN XIN MIỄN NHIỆM TƯ CÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA ÔNG PHẠM XUÂN TRƯỜNG

PVPOWER CÔNG BỐ ĐƠN XIN MIỄN NHIỆM TƯ CÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA ÔNG PHẠM XUÂN TRƯỜNG

Ngày 26/11/2021, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đã nhận được Đơn xin miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Xuân Trường. Lý do: Ông Phạm Xuân Trường được Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2. Để tập trung hoàn thành nhiệm vụ, vai trò, chức trách của Trưởng ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2, Ông Trường không có đủ thời gian để thực hiện các quyền và nghĩa vụ Thành viên Hội đồng quản trị PV Power. Chi tiết xin xem tại file đính kèm: Thông báo số 2225/TB-ĐLDK ngày 26/11/2021 Trân trọng!
;

Bài liên quan