Thứ hai, 11/04/2022 | 10:11

Thông báo nhu cầu tìm đơn vị thi công công trình "Cải tạo phòng họp đa năng tầng 8 - Tòa nhà Viện Dầu khí"

Thông báo nhu cầu tìm đơn vị thi công công trình

Thông báo nhu cầu tìm đơn vị thi công công trình "Cải tạo phòng họp đa năng tầng 8 - Tòa nhà Viện Dầu khí"

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP có nhu cầu tìm đơn vị thi công công trình "Cải tạo phòng họp đa năng tầng 8 - Tòa nhà Viện Dầu khí" với các hạng mục cụ thể như sau: Đề nghị các đơn vị có khả năng gửi báo giá và các giấy tờ liên quan khác (nếu có) về Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP trước 17h ngày 16/4/2022. Thông tin chi tiết liên hệ: Nguyễn Thanh Huyền - Chuyên viên Văn phòng Tổng công ty SĐT: 096.600.1995 Email: nguyenthanhhuyen@pvpower.vn
;
Từ khóa: Mặc định

Bài liên quan