Thứ hai, 26/07/2021 | 10:05

Thông báo yêu cầu báo giá gói thầu "Mua bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ Thuật niên hạn 2021 - 2022"

Thông báo yêu cầu báo giá gói thầu

Thông báo yêu cầu báo giá gói thầu "Mua bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ Thuật niên hạn 2021 - 2022"

Trung tâm Dịch vụ Kỹ Thuật (PV Power TSC) thông báo về việc: Yêu cầu báo giá gói thầu "Mua bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật niên hạn 2021 – 2022" với nội dung như sau:
  1. Tên bên mời thầu: Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam– CTCP – Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật (PV Power TSC).
  2. Bên mời thầu mời nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn (nộp báo giá) cho gói thầu "Mua bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật niên hạn 2021 – 2022". Phạm vi công việc, yêu cầu của gói thầu nêu tại Chương II của bản yêu cầu báo giá đính kèm.
  3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
  4. Đính kèm: Yêu cầu báo giá
(File đính kèm gói thầu: YCBG Gói thầu: ban-yeu-cau-bao-gia).
;
Từ khóa: Mặc định

Bài liên quan