Thứ tư, 13/07/2022 | 14:57

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 06/2022 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 07/2022

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 06/2022 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 07/2022

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 06/2022 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 07/2022

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 06/2022 và kế hoạch tháng 07/2022. Chi tiết xin xem tại file đính kèm: Thông cáo Nhà đầu tư tháng 06/2022 Trân trọng!
;

Bài liên quan