Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng: Thúc đẩy tháo gỡ vướng mắc cơ chế cho điện khí

Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng: Thúc đẩy tháo gỡ vướng mắc cơ chế cho điện khí

Nhiều rào cản đối với tiến độ Nhà máy điện Nhơn Trạch 3-4

Nhiều rào cản đối với tiến độ Nhà máy điện Nhơn Trạch 3-4

Nỗ lực, tăng tốc đưa dự án NMĐ Nhơn Trạch 3-4 về đích thành công!

Nỗ lực, tăng tốc đưa dự án NMĐ Nhơn Trạch 3-4 về đích thành công!

Đảng bộ PV Power tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 16

Đảng bộ PV Power tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 16

“Xuân nghĩa tình dầu khí – Tết ấm áp sẻ chia" tại Nhiệt điện Vũng Áng 1

“Xuân nghĩa tình dầu khí – Tết ấm áp sẻ chia" tại Nhiệt điện Vũng Áng 1

Thủ tướng Chính phủ cùng Thủ tướng Lào chủ trì Hội nghị hợp tác đầu tư Việt - Lào

Thủ tướng Chính phủ cùng Thủ tướng Lào chủ trì Hội nghị hợp tác đầu tư Việt - Lào

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh kiểm tra các dự án nhiệt điện Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4 và cảng Phước An

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh kiểm tra các dự án nhiệt điện Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4 và cảng Phước An