PV Power đạt gần 5.000 tỷ doanh thu quý III, giảm 18% so với cùng kỳ

PV Power đạt gần 5.000 tỷ doanh thu quý III, giảm 18% so với cùng kỳ

Điện gió ngoài khơi: Nhiều triển vọng nhờ thuận lợi tiếp cận vốn

Điện gió ngoài khơi: Nhiều triển vọng nhờ thuận lợi tiếp cận vốn

Nhu cầu điện giảm sâu, nhóm điện khí đặt vấn đề huy động công bằng

Nhu cầu điện giảm sâu, nhóm điện khí đặt vấn đề huy động công bằng

Tin tức khác (06.10.2021)
Điện than rẻ hay đắt?

Điện than rẻ hay đắt?

NT2 thực hiện tốt công tác quan hệ nhà đầu tư

NT2 thực hiện tốt công tác quan hệ nhà đầu tư

Đảng ủy PV Power tổ chức hội nghị quán triệt một số quy định về công tác cán bộ

Đảng ủy PV Power tổ chức hội nghị quán triệt một số quy định về công tác cán bộ

Chi bộ PVPF sinh hoạt chuyên đề "Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả"

Chi bộ PVPF sinh hoạt chuyên đề "Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả"