PV Power trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

PV Power trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

3 tuần bứt tốc của POW

3 tuần bứt tốc của POW

PV Power tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng mua bán điện Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2

PV Power tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng mua bán điện Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2

Khởi công san lấp mặt bằng xây dựng Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 và 4

Khởi công san lấp mặt bằng xây dựng Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 và 4

Đảng ủy PV Power tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Tổng Công ty.

Đảng ủy PV Power tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Tổng Công ty.

Sản lượng điện tháng 11 của PV Power dự kiến đạt 1.707 triệu kWh

Sản lượng điện tháng 11 của PV Power dự kiến đạt 1.707 triệu kWh

PV Power và Ngân hàng BIDV ký kết hợp đồng tín dụng ngắn hạn 2000 tỷ đồng

PV Power và Ngân hàng BIDV ký kết hợp đồng tín dụng ngắn hạn 2000 tỷ đồng