PV Power tổ chức chương trình “Đào tạo phần mềm CMMS để quản lý thiết bị, vật tư và công tác bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện”

PV Power tổ chức chương trình “Đào tạo phần mềm CMMS để quản lý thiết bị, vật tư và công tác bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện”

Mất cân đối nguồn điện: Bắc thiếu, Nam thừa

Mất cân đối nguồn điện: Bắc thiếu, Nam thừa

PV Power đạt gần 5.000 tỷ doanh thu quý III, giảm 18% so với cùng kỳ

PV Power đạt gần 5.000 tỷ doanh thu quý III, giảm 18% so với cùng kỳ

Điện gió ngoài khơi: Nhiều triển vọng nhờ thuận lợi tiếp cận vốn

Điện gió ngoài khơi: Nhiều triển vọng nhờ thuận lợi tiếp cận vốn

Nhu cầu điện giảm sâu, nhóm điện khí đặt vấn đề huy động công bằng

Nhu cầu điện giảm sâu, nhóm điện khí đặt vấn đề huy động công bằng

Tin tức khác (06.10.2021)
Điện than rẻ hay đắt?

Điện than rẻ hay đắt?

NT2 thực hiện tốt công tác quan hệ nhà đầu tư

NT2 thực hiện tốt công tác quan hệ nhà đầu tư