Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW

Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Phát triển nhiệt điện khí là hướng đi tất yếu

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Phát triển nhiệt điện khí là hướng đi tất yếu

Kiểm tra tiến độ các dự án giải tỏa công suất Nhà máy điện Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4

Kiểm tra tiến độ các dự án giải tỏa công suất Nhà máy điện Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4

PV Power nỗ lực đảm bảo cung ứng điện

PV Power nỗ lực đảm bảo cung ứng điện

Phim tài liệu về chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam

Phim tài liệu về chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam

Tổng Giám đốc Petrovietnam chỉ đạo "nóng" các đơn vị đảm bảo cung ứng điện, cung cấp khí trong mùa khô 2023

Tổng Giám đốc Petrovietnam chỉ đạo "nóng" các đơn vị đảm bảo cung ứng điện, cung cấp khí trong mùa khô 2023

Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Phát điện Dầu khí PVPGB

Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Phát điện Dầu khí PVPGB