PV Power và PVPS được vinh danh là Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2023

PV Power và PVPS được vinh danh là Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2023

PV Power được vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” năm 2023

PV Power được vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” năm 2023

PV Power phát huy thế mạnh điện khí

PV Power phát huy thế mạnh điện khí

PV Power Thi đua lao động sáng tạo là chìa khóa để phát triển bền vững

PV Power Thi đua lao động sáng tạo là chìa khóa để phát triển bền vững

Công đoàn PV Power, VPI, PVChem, PETROCONs khởi động tuần lễ chào mừng Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ VII

Công đoàn PV Power, VPI, PVChem, PETROCONs khởi động tuần lễ chào mừng Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ VII

Công đoàn PV Power trao hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini

Công đoàn PV Power trao hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini

PV Power (POW): Sản lượng nhiệt điện phục hồi mạnh, sẽ tiếp tục được huy động ở mức cao

PV Power (POW): Sản lượng nhiệt điện phục hồi mạnh, sẽ tiếp tục được huy động ở mức cao