PV Power tổ chức gặp mặt cán bộ công nhân viên là con thương binh, liệt sỹ nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ

PV Power tổ chức gặp mặt cán bộ công nhân viên là con thương binh, liệt sỹ nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ

Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho PV Power

Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho PV Power

Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW

Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Phát triển nhiệt điện khí là hướng đi tất yếu

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Phát triển nhiệt điện khí là hướng đi tất yếu

Kiểm tra tiến độ các dự án giải tỏa công suất Nhà máy điện Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4

Kiểm tra tiến độ các dự án giải tỏa công suất Nhà máy điện Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4

PV Power nỗ lực đảm bảo cung ứng điện

PV Power nỗ lực đảm bảo cung ứng điện

Phim tài liệu về chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam

Phim tài liệu về chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam