Nỗ lực vượt khủng hoảng "kép", đưa các dự án về đích đúng tiến độ

Nỗ lực vượt khủng hoảng "kép", đưa các dự án về đích đúng tiến độ

Hoạt động PVN (30.07.2020)
NMNĐ Sông Hậu 1 đóng điện thành công MBA chính T1, sẵn sàng đốt lửa lò Tổ máy 1

NMNĐ Sông Hậu 1 đóng điện thành công MBA chính T1, sẵn sàng đốt lửa lò Tổ máy 1

Hoạt động PVN (20.07.2020)
Tổng giám đốc PVN làm việc với Ban QLDA ĐLDK Sông Hậu 1, Long Phú 1

Tổng giám đốc PVN làm việc với Ban QLDA ĐLDK Sông Hậu 1, Long Phú 1

Hoạt động PVN (16.07.2020)
Bí thư Đảng ủy Khối DNTW làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn

Bí thư Đảng ủy Khối DNTW làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn

Hoạt động PVN (14.07.2020)
Tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện phát triển cho PVN

Tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện phát triển cho PVN

Hoạt động PVN (22.05.2020)
PETROVIETNAM: TÌNH NGƯỜI TRONG “KHỦNG HOẢNG KÉP”

PETROVIETNAM: TÌNH NGƯỜI TRONG “KHỦNG HOẢNG KÉP”

Hoạt động PVN (20.04.2020)
Petrovietnam: Văn hóa ứng xử trong thử thách

Petrovietnam: Văn hóa ứng xử trong thử thách

Hoạt động PVN (17.04.2020)