Xu hướng công nghệ và mô hình đổi mới sáng tạo của các tập đoàn dầu khí

Xu hướng công nghệ và mô hình đổi mới sáng tạo của các tập đoàn dầu khí

Hoạt động PVN (02.08.2020)
Ngành Dầu khí - Những bước đi " từ không đến có"

Ngành Dầu khí - Những bước đi " từ không đến có"

Hoạt động PVN (01.08.2020)
Người dầu khí vẫn tự tin bước tiếp

Người dầu khí vẫn tự tin bước tiếp

Hoạt động PVN (01.08.2020)
Đề xuất một số định hướng bổ sung, sửa đổi chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Đề xuất một số định hướng bổ sung, sửa đổi chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Hoạt động PVN (30.07.2020)
Nỗ lực vượt khủng hoảng "kép", đưa các dự án về đích đúng tiến độ

Nỗ lực vượt khủng hoảng "kép", đưa các dự án về đích đúng tiến độ

Hoạt động PVN (30.07.2020)
NMNĐ Sông Hậu 1 đóng điện thành công MBA chính T1, sẵn sàng đốt lửa lò Tổ máy 1

NMNĐ Sông Hậu 1 đóng điện thành công MBA chính T1, sẵn sàng đốt lửa lò Tổ máy 1

Hoạt động PVN (20.07.2020)
Tổng giám đốc PVN làm việc với Ban QLDA ĐLDK Sông Hậu 1, Long Phú 1

Tổng giám đốc PVN làm việc với Ban QLDA ĐLDK Sông Hậu 1, Long Phú 1

Hoạt động PVN (16.07.2020)