Bí thư Đảng ủy Khối DNTW làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn

Bí thư Đảng ủy Khối DNTW làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn

Hoạt động PVN (14.07.2020)
Tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện phát triển cho PVN

Tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện phát triển cho PVN

Hoạt động PVN (22.05.2020)
PETROVIETNAM: TÌNH NGƯỜI TRONG “KHỦNG HOẢNG KÉP”

PETROVIETNAM: TÌNH NGƯỜI TRONG “KHỦNG HOẢNG KÉP”

Hoạt động PVN (20.04.2020)
Petrovietnam: Văn hóa ứng xử trong thử thách

Petrovietnam: Văn hóa ứng xử trong thử thách

Hoạt động PVN (17.04.2020)
Lý do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tự tin đương đầu với khủng khoảng kép

Lý do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tự tin đương đầu với khủng khoảng kép

Hoạt động PVN (08.04.2020)
Căng mình chống dịch Covid-19 và giá dầu xuống thấp: Nộp ngân sách Nhà nước toàn PVN trong quý I/2020 đạt 25,3% kế hoạch năm

Căng mình chống dịch Covid-19 và giá dầu xuống thấp: Nộp ngân sách Nhà nước toàn PVN trong quý I/2020 đạt 25,3% kế hoạch năm

Hoạt động PVN (08.04.2020)
Thư chúc mừng của Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Thư chúc mừng của Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam