PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM LÀM VIỆC VỚI PV POWER

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM LÀM VIỆC VỚI PV POWER

Ứng phó tác động kép từ dịch Covid-19 và giá dầu xuống thấp: Cần sự điều chỉnh mang tính chiến lược để ngành Dầu khí vượt khó

Ứng phó tác động kép từ dịch Covid-19 và giá dầu xuống thấp: Cần sự điều chỉnh mang tính chiến lược để ngành Dầu khí vượt khó

Hoạt động PVN (20.03.2020)
PVN trao tặng thiết bị y tế trị giá 5 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19

PVN trao tặng thiết bị y tế trị giá 5 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19

Hoạt động PVN (19.03.2020)
PVN sẽ thiệt hại hàng tỷ USD do dịch Covid-19 và giá dầu giảm sâu

PVN sẽ thiệt hại hàng tỷ USD do dịch Covid-19 và giá dầu giảm sâu

Hoạt động PVN (19.03.2020)
PVN khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách ứng phó tác động kép của dịch Covid-19 và giá dầu sụt giảm

PVN khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách ứng phó tác động kép của dịch Covid-19 và giá dầu sụt giảm

Hoạt động PVN (12.03.2020)
PVN cơ bản hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 2/2020

PVN cơ bản hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 2/2020

Hoạt động PVN (09.03.2020)
PETROVIETNAM: Tiết giảm chi phí nhờ nâng cao hiệu quả công tác quản trị

PETROVIETNAM: Tiết giảm chi phí nhờ nâng cao hiệu quả công tác quản trị

Hoạt động PVN (02.03.2020)