Hướng về miền Trung yêu thương: Cán bộ người lao động Petrovietnam dành gần 5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ

Hướng về miền Trung yêu thương: Cán bộ người lao động Petrovietnam dành gần 5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ

Hoạt động PVN (15.10.2020)
Petrovietnam: Điểm sáng trong “khủng hoảng kép”

Petrovietnam: Điểm sáng trong “khủng hoảng kép”

Hoạt động PVN (08.10.2020)
PVN TIẾP TỤC ĐẢM BẢO CUNG ỨNG CÁC MẶT HÀNG CHIẾN LƯỢC CHO ĐẤT NƯỚC

PVN TIẾP TỤC ĐẢM BẢO CUNG ỨNG CÁC MẶT HÀNG CHIẾN LƯỢC CHO ĐẤT NƯỚC

Hoạt động PVN (09.09.2020)
Thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ công nhân viên Tập đoàn Nhân kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (03/9/1975 - 03/9/2020)

Thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ công nhân viên Tập đoàn Nhân kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (03/9/1975 - 03/9/2020)

Bản lĩnh - Trách nhiệm - Đoàn kết - Đổi mới - Hành động

Bản lĩnh - Trách nhiệm - Đoàn kết - Đổi mới - Hành động

Hoạt động PVN (04.08.2020)
Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra

Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra

Hoạt động PVN (04.08.2020)
Toàn văn Báo cáo Chính trị (tóm tắt) trình Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III

Toàn văn Báo cáo Chính trị (tóm tắt) trình Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III

Hoạt động PVN (04.08.2020)