“Cùng giữ màu xanh của biển”: “Xanh mãi” những đường ống dẫn khí

“Cùng giữ màu xanh của biển”: “Xanh mãi” những đường ống dẫn khí

Hoạt động PVN (16.07.2021)
Sơ kết hoạt động Cổng thông tin điện tử Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Sơ kết hoạt động Cổng thông tin điện tử Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Hoạt động PVN (12.07.2021)
Petrovietnam tổ chức Hội nghị Thăm dò, Khai thác Dầu khí năm 2021

Petrovietnam tổ chức Hội nghị Thăm dò, Khai thác Dầu khí năm 2021

Hoạt động PVN (19.04.2021)
Fitch Ratings nâng triển vọng của PVN lên “Tích cực”, xếp hạng tín dụng độc lập ở mức “BB+”

Fitch Ratings nâng triển vọng của PVN lên “Tích cực”, xếp hạng tín dụng độc lập ở mức “BB+”

Hoạt động PVN (13.04.2021)
Tuổi trẻ Dầu khí cần có khát vọng, hoài bão lớn

Tuổi trẻ Dầu khí cần có khát vọng, hoài bão lớn

Hoạt động PVN (17.03.2021)
Petrovietnam: Giải pháp kịp thời, nhập cuộc nhanh, tận dụng tốt cơ hội,  hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch quan trọng trong 2 tháng đầu năm 2021

Petrovietnam: Giải pháp kịp thời, nhập cuộc nhanh, tận dụng tốt cơ hội, hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch quan trọng trong 2 tháng đầu năm 2021

Hoạt động PVN (08.03.2021)
Petrovietnam hỗ trợ tỉnh Hải Dương 1,5 tỷ đồng phòng chống dịch Covid-19

Petrovietnam hỗ trợ tỉnh Hải Dương 1,5 tỷ đồng phòng chống dịch Covid-19

Hoạt động PVN (24.02.2021)