Để hợp đồng dầu khí tăng tính khả thi và phù hợp với thực tiễn

Để hợp đồng dầu khí tăng tính khả thi và phù hợp với thực tiễn

Hoạt động PVN (29.09.2022)
Các đơn vị dầu khí sẵn sàng phương án ứng phó bão Noru

Các đơn vị dầu khí sẵn sàng phương án ứng phó bão Noru

Hoạt động PVN (27.09.2022)
Petrovietnam: Hoàn thành mốc đốt lửa lần đầu Tổ máy số 2 Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Petrovietnam: Hoàn thành mốc đốt lửa lần đầu Tổ máy số 2 Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Hoạt động PVN (29.08.2022)
Petrovietnam và 4 chữ ''An''

Petrovietnam và 4 chữ ''An''

Hoạt động PVN (24.08.2022)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Ngành Dầu khí phải giữ vững bản lĩnh, tinh thần "Những người đi tìm lửa"

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Ngành Dầu khí phải giữ vững bản lĩnh, tinh thần "Những người đi tìm lửa"

Hoạt động PVN (27.06.2022)
Ngày 16/6, dự kiến đốt than lần đầu tổ máy số 1 Nhiệt điện Thái Bình 2

Ngày 16/6, dự kiến đốt than lần đầu tổ máy số 1 Nhiệt điện Thái Bình 2

Thủ tướng Chính phủ làm việc, kiểm tra quá trình hoà lưới điện Tổ máy 1 NMNĐ Thái Bình 2

Thủ tướng Chính phủ làm việc, kiểm tra quá trình hoà lưới điện Tổ máy 1 NMNĐ Thái Bình 2

Hoạt động PVN (09.05.2022)