Lãnh đạo EVN và Petrovietnam trao đổi về công tác cung cấp khí cho sản xuất điện năm 2024

Lãnh đạo EVN và Petrovietnam trao đổi về công tác cung cấp khí cho sản xuất điện năm 2024

Hoạt động PVN (27.10.2023)
Petrovietnam công bố các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 và Long Phú 1

Petrovietnam công bố các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 và Long Phú 1

Hoạt động PVN (24.10.2023)
Vượt khó ngoạn mục, Petrovietnam hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng

Vượt khó ngoạn mục, Petrovietnam hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng

Hoạt động PVN (04.10.2023)
Petrovietnam về đích nhiều chỉ tiêu quan trọng, tăng tốc mở rộng quy mô, tái tạo mô hình kinh doanh

Petrovietnam về đích nhiều chỉ tiêu quan trọng, tăng tốc mở rộng quy mô, tái tạo mô hình kinh doanh

Hoạt động PVN (13.09.2023)
Petrovietnam tổ chức Hội nghị Dịch vụ dầu khí năm 2023

Petrovietnam tổ chức Hội nghị Dịch vụ dầu khí năm 2023

Hoạt động PVN (28.08.2023)
Lãnh đạo Hội DKVN trao quyết định thành lập Hội Dầu khí Bắc Trung Bộ

Lãnh đạo Hội DKVN trao quyết định thành lập Hội Dầu khí Bắc Trung Bộ

Hoạt động PVN (25.08.2023)
Tình yêu đối với Petrovietnam sẽ là động lực để Tập đoàn phát triển bền vững, mạnh mẽ hơn

Tình yêu đối với Petrovietnam sẽ là động lực để Tập đoàn phát triển bền vững, mạnh mẽ hơn

Hoạt động PVN (23.08.2023)