Petrovietnam ngược dòng thị trường, hiện thực khát vọng tăng trưởng

Petrovietnam ngược dòng thị trường, hiện thực khát vọng tăng trưởng

Hoạt động PVN (13.07.2023)
Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc NMNĐ Sông Hậu 1

Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc NMNĐ Sông Hậu 1

Hoạt động PVN (04.07.2023)
Petrovietnam tiếp nhận bàn giao hồ sơ Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn III và Ô Môn IV

Petrovietnam tiếp nhận bàn giao hồ sơ Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn III và Ô Môn IV

Hoạt động PVN (30.06.2023)
Tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận hành và bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện của Petrovietnam

Tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận hành và bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện của Petrovietnam

Hoạt động PVN (29.06.2023)
Petrovietnam góp phần quan trọng giảm thiểu tác động tiêu cực đối với nền kinh tế

Petrovietnam góp phần quan trọng giảm thiểu tác động tiêu cực đối với nền kinh tế

Hoạt động PVN (14.06.2023)
Tổng Giám đốc Petrovietnam chỉ đạo "nóng" các đơn vị đảm bảo cung ứng điện, cung cấp khí trong mùa khô 2023

Tổng Giám đốc Petrovietnam chỉ đạo "nóng" các đơn vị đảm bảo cung ứng điện, cung cấp khí trong mùa khô 2023

Petrovietnam tiếp tục triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Petrovietnam tiếp tục triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Hoạt động PVN (17.04.2023)