Petrovietnam phục hồi tăng trưởng, đạt nhiều kỷ lục năm 2022

Petrovietnam phục hồi tăng trưởng, đạt nhiều kỷ lục năm 2022

Hoạt động PVN (10.01.2023)
Petrovietnam – 8 Dấu ấn năm 2022

Petrovietnam – 8 Dấu ấn năm 2022

Hoạt động PVN (06.01.2023)
Sáng 14/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Dầu khí (sửa đổi)

Sáng 14/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Dầu khí (sửa đổi)

Hoạt động PVN (13.11.2022)
Giao ban CEO tháng 10 – 2022: Petrovietnam nỗ lực đảm bảo nguồn cung năng lượng đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế

Giao ban CEO tháng 10 – 2022: Petrovietnam nỗ lực đảm bảo nguồn cung năng lượng đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế

Hoạt động PVN (12.10.2022)
Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng được vinh danh Top 10 Doanh nhân tiêu biểu nhất Việt Nam năm 2022

Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng được vinh danh Top 10 Doanh nhân tiêu biểu nhất Việt Nam năm 2022

Hoạt động PVN (12.10.2022)
Để hợp đồng dầu khí tăng tính khả thi và phù hợp với thực tiễn

Để hợp đồng dầu khí tăng tính khả thi và phù hợp với thực tiễn

Hoạt động PVN (29.09.2022)
Các đơn vị dầu khí sẵn sàng phương án ứng phó bão Noru

Các đơn vị dầu khí sẵn sàng phương án ứng phó bão Noru

Hoạt động PVN (27.09.2022)