Petrovietnam – Về đích trước 39 ngày chỉ tiêu khai thác dầu khí

Petrovietnam – Về đích trước 39 ngày chỉ tiêu khai thác dầu khí

Hoạt động PVN (24.11.2021)
Petrovietnam về đích trước 42 ngày chỉ tiêu khai thác dầu trong nước

Petrovietnam về đích trước 42 ngày chỉ tiêu khai thác dầu trong nước

Hoạt động PVN (20.11.2021)
KIM CHỈ NAM SOI ĐƯỜNG CHO NGÀNH DẦU KHÍ VIỆT NAM

KIM CHỈ NAM SOI ĐƯỜNG CHO NGÀNH DẦU KHÍ VIỆT NAM

Hoạt động PVN (19.11.2021)
Petrovietnam trao tặng xe cứu thương cho Bệnh viện Phổi Trung ương

Petrovietnam trao tặng xe cứu thương cho Bệnh viện Phổi Trung ương

Giải bài toán sản lượng khai thác dầu khí

Giải bài toán sản lượng khai thác dầu khí

Hoạt động PVN (26.10.2021)
PETROVIETNAM CHỦ ĐỘNG LINH HOẠT THÍCH ỨNG  VỚI TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG MỚI

PETROVIETNAM CHỦ ĐỘNG LINH HOẠT THÍCH ỨNG VỚI TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG MỚI

Hoạt động PVN (05.10.2021)
Petrovietnam - gần nửa thế kỷ đi từ “không đến có”

Petrovietnam - gần nửa thế kỷ đi từ “không đến có”

Hoạt động PVN (01.09.2021)