Petrovietnam góp phần quan trọng giảm thiểu tác động tiêu cực đối với nền kinh tế

Petrovietnam góp phần quan trọng giảm thiểu tác động tiêu cực đối với nền kinh tế

Hoạt động PVN (14.06.2023)
Tổng Giám đốc Petrovietnam chỉ đạo "nóng" các đơn vị đảm bảo cung ứng điện, cung cấp khí trong mùa khô 2023

Tổng Giám đốc Petrovietnam chỉ đạo "nóng" các đơn vị đảm bảo cung ứng điện, cung cấp khí trong mùa khô 2023

Petrovietnam tiếp tục triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Petrovietnam tiếp tục triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Hoạt động PVN (17.04.2023)
Giảm thiểu tác động tiêu cực, Petrovietnam hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ quý I/2023

Giảm thiểu tác động tiêu cực, Petrovietnam hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ quý I/2023

Hoạt động PVN (10.04.2023)
Tổ máy số 2 NMNĐ Thái Bình 2 đạt công suất tối đa 600MW

Tổ máy số 2 NMNĐ Thái Bình 2 đạt công suất tối đa 600MW

Hoạt động PVN (06.03.2023)
Petrovietnam nỗ lực ổn định nhịp độ sản xuất kinh doanh trong tháng đầu năm

Petrovietnam nỗ lực ổn định nhịp độ sản xuất kinh doanh trong tháng đầu năm

Hoạt động PVN (10.02.2023)
Petrovietnam tổ chức ra mắt sách Nhật ký CEO Meetings

Petrovietnam tổ chức ra mắt sách Nhật ký CEO Meetings

Hoạt động PVN (08.02.2023)