Lý do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tự tin đương đầu với khủng khoảng kép

Lý do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tự tin đương đầu với khủng khoảng kép

Hoạt động PVN (08.04.2020)
Căng mình chống dịch Covid-19 và giá dầu xuống thấp: Nộp ngân sách Nhà nước toàn PVN trong quý I/2020 đạt 25,3% kế hoạch năm

Căng mình chống dịch Covid-19 và giá dầu xuống thấp: Nộp ngân sách Nhà nước toàn PVN trong quý I/2020 đạt 25,3% kế hoạch năm

Hoạt động PVN (08.04.2020)
Thư chúc mừng của Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Thư chúc mừng của Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ:  NGƯỜI LAO ĐỘNG DẦU KHÍ ĐỒNG CAM CỘNG KHỔ VƯỢT GIAN KHÓ

Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: NGƯỜI LAO ĐỘNG DẦU KHÍ ĐỒNG CAM CỘNG KHỔ VƯỢT GIAN KHÓ

Hoạt động PVN (03.04.2020)
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM LÀM VIỆC VỚI PV POWER

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM LÀM VIỆC VỚI PV POWER

Ứng phó tác động kép từ dịch Covid-19 và giá dầu xuống thấp: Cần sự điều chỉnh mang tính chiến lược để ngành Dầu khí vượt khó

Ứng phó tác động kép từ dịch Covid-19 và giá dầu xuống thấp: Cần sự điều chỉnh mang tính chiến lược để ngành Dầu khí vượt khó

Hoạt động PVN (20.03.2020)
PVN trao tặng thiết bị y tế trị giá 5 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19

PVN trao tặng thiết bị y tế trị giá 5 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19

Hoạt động PVN (19.03.2020)