Petrovietnam tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác truyền thông, văn hoá doanh nghiệp, an sinh xã hội

Petrovietnam tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác truyền thông, văn hoá doanh nghiệp, an sinh xã hội

Hoạt động PVN (11.08.2023)
Petrovietnam nỗ lực duy trì nhịp độ cao trong SXKD, kiên định với mục tiêu tăng trưởng

Petrovietnam nỗ lực duy trì nhịp độ cao trong SXKD, kiên định với mục tiêu tăng trưởng

Hoạt động PVN (09.08.2023)
Sau 7 tháng, Petrovietnam hoàn thành kế hoạch nộp ngân sách nhà nước cả năm 2023

Sau 7 tháng, Petrovietnam hoàn thành kế hoạch nộp ngân sách nhà nước cả năm 2023

Hoạt động PVN (08.08.2023)
Petrovietnam ngược dòng thị trường, hiện thực khát vọng tăng trưởng

Petrovietnam ngược dòng thị trường, hiện thực khát vọng tăng trưởng

Hoạt động PVN (13.07.2023)
Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc NMNĐ Sông Hậu 1

Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc NMNĐ Sông Hậu 1

Hoạt động PVN (04.07.2023)
Petrovietnam tiếp nhận bàn giao hồ sơ Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn III và Ô Môn IV

Petrovietnam tiếp nhận bàn giao hồ sơ Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn III và Ô Môn IV

Hoạt động PVN (30.06.2023)
Tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận hành và bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện của Petrovietnam

Tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận hành và bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện của Petrovietnam

Hoạt động PVN (29.06.2023)