Giá bán điện gió ở Việt Nam "thấp nhất thế giới"

Giá bán điện gió ở Việt Nam "thấp nhất thế giới"

Mặc định (05.05.2014)
Mỹ đầu tư 6 tỷ USD phát triển năng lượng sạch ở Đông Nam Á

Mỹ đầu tư 6 tỷ USD phát triển năng lượng sạch ở Đông Nam Á

Mặc định (07.04.2014)
Bài học nửa vời

Bài học nửa vời

Mặc định (03.04.2014)
Phát triển điện gió: Cần mức giá hợp lý

Phát triển điện gió: Cần mức giá hợp lý

Mặc định (03.03.2014)
Nhà đầu tư điện gió: Mức 13,5 cent/kWh mới có lãi

Nhà đầu tư điện gió: Mức 13,5 cent/kWh mới có lãi

Mặc định (24.02.2014)
48 ngày về đích trước hẹn

48 ngày về đích trước hẹn

Mặc định (14.01.2014)
Côn Đảo sẽ có điện gió

Côn Đảo sẽ có điện gió

Mặc định (30.12.2013)