BẢN TIN PHÁP CHẾ THÁNG 8/2018

BẢN TIN PHÁP CHẾ THÁNG 8/2018

BẢN TIN THAN NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 2018

BẢN TIN THAN NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 2018

Bản tin than (29.08.2018)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông lần đầu năm 2018 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông lần đầu năm 2018 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

Mặc định (18.05.2018)
Thủ tướng đồng ý giao PV Power đầu tư nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4

Thủ tướng đồng ý giao PV Power đầu tư nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4

Mặc định (25.04.2018)
2 dự án nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 chính thức về tay PV Power

2 dự án nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 chính thức về tay PV Power

Công bố thông tin của Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ

Công bố thông tin của Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ

Mặc định (19.04.2018)
THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH CỔ PHIẾU PV POWER TRÊN SÀN UPCOM

THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH CỔ PHIẾU PV POWER TRÊN SÀN UPCOM

Mặc định (28.02.2018)