GE cung cấp 52 tua-bin cho dự án giai đoạn II điện gió Bạc Liêu

GE cung cấp 52 tua-bin cho dự án giai đoạn II điện gió Bạc Liêu

Mặc định (16.12.2013)
Đông Nam Á: Dẫn đầu tương lai năng lượng sạch

Đông Nam Á: Dẫn đầu tương lai năng lượng sạch

Mặc định (13.12.2013)
Phát triển điện gió... chờ cơ chế đồng bộ

Phát triển điện gió... chờ cơ chế đồng bộ

Mặc định (10.12.2013)
Việt Nam cần tăng cường chính sách khuyến khích phát triển điện gió

Việt Nam cần tăng cường chính sách khuyến khích phát triển điện gió

Mặc định (26.11.2013)
Khởi động giai đoạn 2 dự án điện gió trên biển đầu tiên tại Việt Nam

Khởi động giai đoạn 2 dự án điện gió trên biển đầu tiên tại Việt Nam

Mặc định (08.11.2013)
Gần 130 tỷ đồng phát triển lưới điện Bạc Liêu

Gần 130 tỷ đồng phát triển lưới điện Bạc Liêu

Mặc định (04.11.2013)
Đột phá mới trong công nghệ năng lượng Mặt Trời

Đột phá mới trong công nghệ năng lượng Mặt Trời

Mặc định (24.10.2013)