Câu hỏi khó về mục tiêu 1.000 MW điện gió vào năm 2020

Câu hỏi khó về mục tiêu 1.000 MW điện gió vào năm 2020

Mặc định (23.07.2014)
Điện gió Việt Nam: Hàng loạt nhà đầu tư bỏ chạy

Điện gió Việt Nam: Hàng loạt nhà đầu tư bỏ chạy

Mặc định (14.07.2014)
Bình Định cấp phép dự án nhà máy điện gió 109 triệu đô la Mỹ

Bình Định cấp phép dự án nhà máy điện gió 109 triệu đô la Mỹ

Mặc định (07.07.2014)
Đan Mạch muốn đầu tư vào lĩnh vực năng lượng xanh ở Việt Nam

Đan Mạch muốn đầu tư vào lĩnh vực năng lượng xanh ở Việt Nam

Mặc định (02.07.2014)
Điện gió Bạc Liêu phát được hơn 30 triệu kWh

Điện gió Bạc Liêu phát được hơn 30 triệu kWh

Mặc định (10.06.2014)
7 năm thắp sáng tươi lai

7 năm thắp sáng tươi lai

Mặc định (28.05.2014)
Khởi công dự án điện gió công nghệ cao tại Ninh Thuận

Khởi công dự án điện gió công nghệ cao tại Ninh Thuận

Mặc định (21.05.2014)