SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Viện hạt nhân Đà Lạt đánh giá dự án Ninh Thuận (20/01/2011)

Ngày 19/1, PGS. TS Nguyễn Nhị Điền, Viện trưởng Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt cho biết, đơn vị đang tiến hành đánh giá tác động môi trường cho hai vị trí xây dựng nhà máy điện hạt nhân tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, Viện đã tiến hành nghiên cứu trong lĩnh vực môi trường, bao gồm tính toán phát tán thải phóng xạ dạng khí cho nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận; điều tra, đánh giá hiện trạng phóng xạ môi trường biển tại hai vị trí xây dựng nhà máy điện hạt nhân thuộc tỉnh Ninh Thuận; nghiên cứu, xác lập luận cứ khoa học - kỹ thuật để thiết lập chương trình, mạng lưới quan trắc nhằm cảnh báo phóng xạ môi trường biển Quốc gia.

Mô tả ảnh.
Vị trí được lựa chọn xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.


Trước đó, Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt đã cùng các đơn vị liên quan tham gia tư vấn, lựa chọn địa điểm để xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Hiện tại, Viện đang chuẩn bị các điều kiện về nhân vật lực, đẩy mạnh nghiên cứu về nhà máy điện hạt nhân để sẵn sàng tham gia tư vấn cho chủ đầu tư những lĩnh vực chuyên ngành mà Viện có thế mạnh khi triển khai xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Theo: Bee.net.vn