SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Vĩnh Long: Điện tạo sức bật cho nông thôn mới (25/11/2013)

Tính đến hết năm 2013, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Long đạt được những kết quả rất khả quan về tiêu chí số 4 do Bộ Công Thương triển khai.


Nâng cấp, cải tạo lưới điện nông thôn

Trên 99% số hộ dân có điện

Theo báo cáo của Sở Công Thương Vĩnh Long, đến nay Vĩnh Long đã và đang triển khai thực hiện 62 công trình điện cấp bách với tổng vốn đầu tư 17 tỷ đồng, giải quyết cho 1.579 hộ có điện kế chính. Tính đến nay, toàn tỉnh đạt 99,3% hộ dân có điện. Trong đó hộ dân có điện kế chính đạt 93,82%, còn 2.072 hộ chưa có điện sử dụng và 16.225 hộ câu đuôi (chưa có đồng hồ điện kế chính).

Đặc biệt, toàn tỉnh đã có 46/89 xã nông thôn mới đạt tiêu chí điện nông thôn. Trong đó có 17/22 xã điểm của tỉnh đạt tiêu chí về điện. Riêng 9/22 xã điểm được tỉnh chỉ đạo đạt 19 tiêu chí năm 2014 đều đã có điện. Hệ thống lưới điện được cải tạo đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Tổn thất điện năng giảm, chất lượng điện được nâng cao, điện áp ổn định. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ sản xuất - kinh doanh, hoạt động thương mại - dịch vụ, tạo thêm việc làm cho người lao động.

Dự kiến cuối năm 2013, sẽ có 28 xã đăng ký đạt tiêu chí về điện, nâng tổng số 74/89 xã đạt tiêu chí về điện. UBND tỉnh cũng đang chỉ đạo lập kế hoạch tiếp nhận, nâng cấp, cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn. Công ty Điện lực Vĩnh Long đang phấn đấu đảm bảo tiến độ cải tạo, nâng cấp xóa điện kế cụm, hộ câu đuôi để bán điện trực tiếp đến hộ dân và triển khai thi công các công trình điện bức xúc hàng năm đúng tiến độ đề ra

Mục tiêu phấn đấu của Vĩnh Long những năm tới là tăng cường hoàn chỉnh  lưới điện trên địa bàn; thiết kế lưới điện đến tất cả các khu dân cư mới được quy hoạch. Xây dựng thêm các trạm biến áp 3 pha tại các trung tâm, khu dân cư, các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và các cơ sở công nghiệp có quy mô lớn, các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung. Tiếp tục dành một phần ngân sách địa phương hàng năm cùng với nguồn lực của ngành điện hoàn thành tiêu chí số 4 ở các xã nông thôn mới.

Nâng cao chất lượng điện phục vụ địa bàn nông thôn

Theo Sở Công Thương Vĩnh Long, khó khăn nhất là việc đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho nông thôn đòi hỏi nguồn vốn khá lớn, việc huy động vốn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của biến động kinh tế. Tình trạng sử dụng điện câu đuôi còn khá nhiều (5,8%) gây khó cho việc quản lý và thiệt thòi cho bà con nông dân. Để thực tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, cần gắn kết giữa các ngành, các cấp với người dân, đồng thời vận động sự hỗ trợ của các doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, thời gian tới, tỉnh tiếp tục hỗ trợ 5 xã điểm nông thôn mới đạt tiêu chí điện trong năm 2014, năm 2015 hỗ trợ 15 xã, nâng tổng số xã đạt tiêu chí về điện lên 89 xã (đạt 100%). Nâng cấp chất lượng độ an toàn các hộ chưa có điều kiện lắp chính. Đồng thời, hỗ trợ xây dựng hệ thống lưới điện phục vụ sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Sở Công Thương sẽ phối hợp với Điện lực Vĩnh Long khảo sát, dự toán, thẩm định để xây dựng hệ thống lưới điện cung cấp cho 21 trạm bơm điện phục vụ tưới tiêu giai đoạn 2011 – 2015 phục vụ sản xuất nông nghiệp, trong đó ưu tiên cho các xã điểm nông thôn mới và các xã có làng nghề.

Đối với các xã điểm được UBND tỉnh chỉ đạo hình thành cụm công nghiệp, khi các cụm công nghiệp này bước vào xây dựng hạ tầng sẽ được đầu tư hệ thống lưới điện, trạm biến áp theo quy hoạch đã phê duyệt, tạo điều kiện thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp.