CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP (17/5/2007 - 17/5/2022)

Yên Bái: Tăng cường quản lý nhà nước về an toàn điện (12/12/2013)

Ngành Công Thương Yên Bái đã tiến hành thanh, kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về an toàn điện, kinh doanh điện và hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái.


Hiện nay,  trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 1 đơn vị phân phối và bán lẻ điện là Công ty điện lực Yên Bái, gồm 8 điện lực trực thuộc: Điện lực thành phố Yên Bái, Điện lực huyện Yên Bình, Điện lực huyện Lục Yên, Điện lực huyện Văn Yên, Điện lực huyện Trấn Yên, Điện lực huyện Văn Chấn, Điện lực thị xã Nghĩa Lộ, Điện lực huyện Mù Cang Chải. 12 đơn vị có giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực còn hạn do Sở Công Thương cấp và 1 đơn vị truyền tải điện là Chi nhánh lưới điện cao thế Miền bắc- trạm 220 kV Yên Bái.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương Yên Bái được Bộ Công Thương, UBND tỉnh Yên Bái giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực điện lực gồm: Công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, lưới điện hạ áp nông thôn; Kiểm tra hoạt động điện lực, sử dụng điện và giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện; Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực; Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện điều kiện, trình tự, thủ tục ngừng, giảm mức cung cấp điện; Hướng dẫn, kiểm tra việc áp giá bán điện căn cứ Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Chính phủ và Bộ Công Thương.

Thông qua kết quả thanh tra tại Phòng Quản lý điện năng- Sở Công Thương, Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng giao thông, Điện lực huyện Trấn Yên, Điện lực thành phố Yên Bái cho thấy, trong thời gian qua, việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ về công tác quản lý nhà nước về hoạt động điện lực đã đạt được kết quả tương đối tốt. Từ đó đã nâng cao ý thức trách nhiệm của các đơn vị tư vấn và kinh doanh điện trên địa bàn trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước về hoạt động điện lực.

Qua kiểm tra cho thấy, một số điện lực như Điện lực thành phố Yên Bái, Điện lực huyện Trấn Yên còn tồn tại nhiều điểm vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp chưa được giải quyết dứt điểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn trong quá trình truyền tải điện. Việc duy trì điều kiện và thực hiện chế độ báo cáo của một số đơn vị tư vấn chuyên ngành điện chưa đảm bảo theo quy định.

Qua đây ngành Công Thương Yên Bái cũng xác định, việc thanh, kiểm tra về an toàn điện, kinh doanh điện và hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực được tiến hành thường xuyên có vai trò quan trọng trong đảm bảo việc thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về hoạt động điện lực, an toàn trong quản lý và sử dụng điện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước và nhân dân trên địa bàn tỉnh.