SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2018 (02/10/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2018:
1. Coal India cung cấp 197 triệu tấn than cho ngành điện trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 8
2. Trung Quốc tiếp tục mở rộng các nhà máy nhiệt điện
3. MC Mining thua lỗ 9,8 triệu USD trong năm tài chính 2017-2018

BẢN TIN THAN NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2018: