SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 2019 (10/04/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 2019:
1. NCL (Ấn Độ) đạt sản lượng 100 triệu tấn, hoàn thành mục tiêu trong năm tài chính
2. Sản lượng than nhập khẩu của Ấn Độ có thể đạt mức cao nhất trong vòng bốn năm
3. SECL (Ấn Độ) đạt sản lượng 150 triệu tấn than trong năm 2018-2019

BẢN TIN THAN NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 2019: