SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 02 THÁNG 5 NĂM 2019 (07/05/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 02 THÁNG 5 NĂM 2019:
1. Sản lượng than trong tháng 4 của Coal India tăng 1% lên mức 45,29 triệu tấn
2. Lượng than Coal India cung cấp cho ngành điện trong năm tài chính 2019 đạt 488 triệu tấn
3. Lượng than Ấn Độ đã vận chuyển trong năm tài chính 2019 đạt 161 triệu ấn, tăng 11% so với năm trước.

BẢN TIN THAN NGÀY 02 THÁNG 5 NĂM 2019: